Автор сайта:
Олександр Арцишевський
Новий проект на сайті:

ВООЗ стандарти розвитку дитини: серія анімованих онлайн-калькуляторів

Стежте за розвитком Вашої дитини. Порівняйте його зріст, вагу, індекс маси тіла з еталонними показниками, що розроблені експертами ВООЗ…

Методи визначення літогенності жовчі

холато-холестериновий коефіцієнт

холато-холестериновий коефіцієнт (ХХК) — відношення концентрації жовчних кислот до концентрації холестерину в жовчі:

холато-холестериновий коефіцієнт  = 
Жовчні кислоти
          
Холестерин

При значенні холато-холестеринового коефіцієнта менше 10 жовч вважається літогенною, тобто схильною до утворення холестеринових жовчних каменів.

холато-холестериновий коефіцієнт досить простий у використанні, що сприяє його широкому застосуванню в клінічній практиці. Тим не менш, він дає лише дуже поверхове уявлення про істинну літогенність жовчі, оскільки не враховує впливу третього, не менш важливого компонента жовчі — фосфоліпідів (лецитину).

Метод Адміранда і Смолла

Вагомий внесок у вивчення природи літогенності жовчі внесли американські вчені У. Адміранд і Д. Смолл (William H. Admirand and Donald M. Small), що опублікували результати своїх досліджень в 1967 році. Вивчивши в численних екпериментах вплив на літогенність жовчі її основних компонентів — холестерину, жовчних кислот і фосфоліпідів (лецитину), вчені дійшли висновку, що важлива не абсолютна концентрація цих речовин, а їх співвідношення.

Так, у фізіологічних умовах, при яких на 1 молекулу холестерину припадає не менше 7 молекул жовчних кислот і 2 молекули лецитину, в жовчі формуються стійкі конгломерати цих речовин — міцели, що перешкоджають кристалізації холестерину. Порушення цього співвідношення призводять до розбалансування колоїдної рівноваги і випадання кристалів.

дивіться також: Розчинення каменів у жовчному міхурі

трикутна система координат Адміранда і Смолла для визначення літогенності жовчі
Введіть результати аналізу жовчі:
Холестерин: ммоль/л
Жовчні кислоти: ммоль/л
Фосфоліпіди (лецитин): ммоль/л
 

Придбала широку популярність трикутна система координат, розроблена Адмірандом і Смолл для графічної оцінки літогенності жовчі. Паралельно сторонам трикутника відкладаються координати відповідно процентним співвідношенням холестерину, жовчних кислот і лецитину. Якщо перетин координат знаходиться в "зеленої", фізіологічної зоні — небезпеки відкладення каменів немає. В іншому випадку жовч є литогенной.

Запропонований Адмірандом і Смолл метод дає точний і наочний результат і з часу його розробки аніскільки не втратив своєї цінності. Разом з тим він володіє й істотним недоліком, в значній мірі обмежує його використання в медичній практиці. Справа в тому, що метод передбачає велику кількість самостійних обчислень, оскільки абсолютну концентрацію речовин необхідно переводити в відносну за допомогою декількох формул:

Хол. (%)  = 
Хол. * 100%
           
Хол. + ЖК-ти + Лец.
 
ЖК-ти (%)  = 
ЖК-ти * 100%
           
Хол. + ЖК-ти + Лец.
 
Лец. (%)  = 
Лец. * 100%
           
Хол. + ЖК-ти + Лец.

Форма, розміщена під діаграмою ліворуч, дозволяє перекласти рутинні операції на комп'ютер. У поля форми досить ввести результати аналізу, а всі необхідні обчислення виконає програма.

Дослідження А. Можетта і Дж. Палашано

Подальший розвиток вчення про літогенність жовчі пов'язаний з дослідженнями італійських учених А. Можетта і Дж. Палашано (Antonio Moschetta, Giuseppe Palasciano, 2006).

Схема Адмиранда и Смолла для определения літогенності жёлчи в модификации Можетта и Палашано
Введіть результати аналізу жовчі:
Холестерин: ммоль/л
Жовчні кислоти: ммоль/л
Фосфоліпіди (лецитин): ммоль/л
 
A  безпечна зона Однофазний стан холестерину: міцели
B  зона слабкого ризику Двофазний стан холестерину: міцели + везикули
C  зона помірного ризику Двофазний стан холестерину: міцели + кристали
D  зона високого ризику Трифазний стан холестерину: міцели + везикули + кристали

Було показано, що зона літогенності жовчі за ступенем потенційного ризику утворення жовчних каменів також неоднорідна. У її складі можна виділити кілька областей, що якісно відрізняються за колоїдно-агрегатним станом холестерину.

Залежно від співвідношення речовин в жовчі холестерин може перебувати в кристалічному вигляді або у складі надмолекулярних структур: міцел і везикул. Жовч найбільш стійка до кристалізації, якщо холестерин знаходиться виключно в монофазному стані в складі міцел (зона А). Одночасне перебування холестерину в різних фазах — у складі міцел, везикул і кристалів веде до нестійкості жовчного колоїду і до ризику відкладення жовчних каменів. Найбільш високий цей ризик при трифазному стані холестерину (зона D — кристали + міцели + везикули).